مدیران .

مریم سلیمی

مدیر بازرگانی

علی زارع

مدیر مالی

یاشار کاظمی

وکیل پایه یک دادگستری

مهرداد صفدری

سرپرست فنی مهندسی